برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (1098)

2-1 مقدمه92-2 زمانبندی و برنامه ریزی اتاق عمل102-3 ضرورت توجه به زمانبندی122-4 تعریف انواع زمانبندی142-5 ادبیات مرتبط با مسائل جریان کارگاهی انعطاف پذیر152-2-2 دسته بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر192-6 طبقه بندی عدم قطعیت222-6-1 توصیف عدم ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1097)

2-1-18-1)موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان ها502-1-18-2)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات512-1-19) مدیران و فن آوری اطلاعات532-1-20) تصمیم گیری در مورد فن آوری اطلاعات552-1-20-1)انواع تصمیمات از نظر سایمن562-1-20-2)تصمیم گیری و سطوح مدیریت562-1-21) وضعیت ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1095)

ب : طلوع خورشید از مغرب……………………………………………………………………………………………………..71 پ : خسف در بیداء …………………………………………………………………………………………………………………72 ت : پرچم های سیاه ………………………………………………………………………………………………………………. 76 ث : خروج سفیانی……………………………………………………………………………………………………………………79 عنوان ششم: حکومت مهدی “ع” ونزول عیسی”ع” وواقعه آرماگدون وفتح کاخ سفید………………………………………………………………………………………………….86 ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1089)

2-3-2 حالات افسردگی272-3-3 تاریخچه افسردگی282-3-4 طبقه بندی افسردگی282-3-4-1 اختلال های خلقی یک قطبی282-3-4-2 اختلال افسردگی اساسی292-3-4-3 اختلال افسرده خویی(دیس تایمی)292-3-4-4 اختلال خلق ادواری292-3-4-5 اختلال دوقطبی302-3-5 شیوع افسردگی322-3-6 افسردگی درون زاد در مقابل افسردگی واکنشی332-3-7 افسردگی ادامه مطلب…